సీస మూతని విప్పి బొడ్డులో కొంచెం వొంపాను

నెమ్మదిగా లేచి బాత్ రూం కి వెళ్లి వొచింది . నేను కూడా వెళ్లి వోచి సోఫా లో తన పక్కన కూర్చున్నాను. తను టిఫిన్ బాక్స్ లో ఉన్న హల్వా తీసి నా నోటికి అందించింది. “నేనే చేశాను …ఎలా ఉంది…”అంది. “అదిరింది….నీ లాగే…” అన్నాను. “నేను వెళ్తాను..చాల సేపు అయింది కదా వొచ్చి..”అంటూ లేచింది. నేను వెనక నుండి పట్టుకొని డోర్ వరకు తిస్కేల్లి “మల్లి ఎపుడు…”అన్నాను చెవి వెనక ముద్దు పెడ్తూ. “అమ్మో నేను…రాను…వోచినప్పుడల్లా చంపేస్తున్నావు….”అంది. “నిజంగా రావా..”అన్నాను చెంప మీద ముద్దు పెడ్తూ. “ఊఊ…..ఇలా చేస్తుంటే రోజు రావాలి అన్పిస్తుంది….”అంది మత్తుగా. “ఇపుడే రాను అన్నావు కదా …”అన్నాను చెంపని కొరుకుతూ. “అలవాటు చేసావు కదా…”అంది నా చెంపని గిచ్చుతూ. “అమ్మో నేను వెళ్తాను….ఇప్పటికే చాల టైం అయింది..ప్లీజ్” అంది. సరే అని తనని పంపించి అలాగే వొచి బెడ్ మీద పడిపోయాను. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నిద్ర ఇరగదీసాను. లేచి ఫ్రెష్ గ స్నానం చేసి అంటీ వాళ్ళ కోసం వెయిట్ చేస్తూ సోఫా లో కూర్చొని రిలాక్స్ అయ్యాను. అంటీ వాళ్ళు రాలేదు అని మాల్ కి వెళ్ళాను. కొన్ని అవసరమైన వస్తువులు కొని చివరగా ఒక చిలిపి ఆలోచన వోచి ఒక పెద్ద సైజు తేనె బాటిల్ కొన్నాను. ఇంటికి వొచ్చేసరికి అంటీ వాళ్ళు వచ్చేసారు. నేను ఇంట్లోకి వెళ్ళగానే “ఏంటి ..ఎక్కడికేల్లవు…ముగ్గురు అనే సరికి పారిపోయావనుకున్నాను….”అంది సంధ్య అంటీ నవ్వుతు. “వాడు పారి పోయే రకం కాదులేమ్మ….”అంది తులసి, నైట్ ది గుర్తోచింది కాబోలు నిట్టుర్చుతూ. “అబ్బో అవునా..నీ వరస చూస్తుంటే నిన్ను బానే దులిపినట్టుగా ఉన్నాడు నైట్…”అంది సంధ్య అంటీ, తులసి భుజాన్ని గిచ్చుతూ. “ఒత్తి దులపడం కాదు…దులిపి ఇస్త్రి కూడా చేసాడు…”అంది మత్తుగా తులసి. “ఇస్త్రి అంటే..”అంది అర్ధం కానట్టుగా పేస్ పెడ్తూ సంధ్య అంటీ. “బట్టలని ఎలా ఇస్త్రి చేస్తాము ..ఒక సైడ్ చేసి మల్లి ఇంకో సైడ్ కూడా చేస్తాం కదా ..అలా ..”అంది భారంగా నిట్టుర్చుతూ. “రెండు వైపులాఆ….ఎక్కిన్చుకున్నావ…..”అంది తను కూడా మూడ్ లోకి వొస్తు. “హ…..వొద్దన్న వొదులుతాడా…”అంది నిట్టుర్చుతూ తులసి. ఇంతలో హిమ అంటీ టీ తీస్కొని వొచింది. “అక్క..నువ్వు కూడా ఇస్త్రి చేయిన్చుకున్నావా….”అంది నవ్వుతు సంధ్య అంటీ. “ఇస్త్రి ..ఏంటి…చేయించుకోవడం ఏంటి…..”అంది టీ ఇస్తూ అందరికి. “మీ ముద్దుల చెల్లి ని అడుగు..లేకపోతె అక్కడ అమాయకుడిలా పేస్ పెట్టి కూచున్నాడు చూడు ఏమి ఎరగనట్టు…వాడిని అడుగు…”అంది సంధ్య అంటీ . నా చేతిలో ఉన్న ప్యాకెట్ ని చూసి “ఏంటి షాపింగ్ కి వెళ్ళావ..ఎం తెచావు..”అంటూ ప్యాకెట్ తీస్కొని ఓపెన్ చేసి తేనె బాటిల్ ని బయటకు తీసి “తేనె…..ఇంత పెద్ద బాటిల్ ఎందుకు….”అంది హిమ అంటీ. నేను నవ్వుతు “ఊరకే ..ఆఫర్ ఉంటె తెచాను…”అన్నాను. “నీ వాలకం చూస్తుంటే …ఆఫర్ ఉంటె తెచ్చినట్టుగా లేదు….నాకు ఏదో డౌట్ గానే ఉంది.”అంది అనుమానంగా సంధ్య అంటీ. అందరు అనుమానంగా నా వైపు చూసారు. “అబ్బ…అలాంటిది ఏంలేదు..ఊరకే తెచాను…”అన్నాను నవ్వుతు. “ఇంతకీ ప్రోగ్రాం ఏంటి …..”అంది సంధ్య అంటీ అందరితో. “ఏముంది..టీ తాగి నువ్వు మీ ఇంటికి..వాడు తన రూం కి వెళ్ళిపొండి …అంతే….”అంది హిమ అంటీ నవ్వుతు. “ఛ…. అవునా…సరే ఐతే ..చందు ని తీస్కొని నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను….అసలే మీ మరిది కూడా లేడు…వొంటరిగా పడుకోవాలి అంటె భయం…”అంది చిలిపిగా నన్ను చూస్తూ.
“అబ్బ అవన్నీ కాదు…మనం ఎం అనుకున్నామో చందు కి చెప్పండి…అతను ఒకే అంటె…అలాగే చేద్దాము”అంది మధ్యలో కల్పించుకుంటూ తులసి. అమ్మో వీళ్ళు ఆల్రెడీ పెద్ద స్కెచ్ నే వేశారు. ఏంటో తెలుసుకోవాలి. “ఏమనుకున్నారు….”అన్నాను ఆత్రుతగా.
హిమ అంటీ నా పక్కన వోచి కూర్చుంటూ “ఎం లేదురా..ఎలాగు నైట్ ప్రోగ్రాం అని ఫిక్స్ అయ్యాము కాబట్టి…మేము ముగ్గురం discuss చేస్కొని..నీకో బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్నాము….”అంది నవ్వుతు. “బంపర్ ఆఫర్ నా….”అన్నాను. “హ…బంపర్ ఆఫర్ నే…మా ముగ్గురికి నువ్వు శోబనం చెయ్యాలి….”అంది వచ్చే నవ్వును ఆపుకుంటూ. “శోబనమా…”అంటూ అర్ధం కాక అందరిని చూసాను. ఎవరికీ వాళ్ళు ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుతున్నారు. “అబ్బ నువ్వు ఉండవే….మేము ముగ్గురం శోబనం పెళ్లి కూతుర్లలా అలంకరించుకొని వస్తాము ….నువ్వు ఒక్కొక్కరికి శోబనం చేయాలి…విడి విడిగా.”అంది సంధ్య అంటి. “విడి విడిగాన…..ఒక్కచోటే కాదా..”అన్నాను కాస్త నిరుస్చహంగా. “ఫస్ట్ ఒక్కొక్కరిని విడి విడిగా…తర్వాత కలివిడిగా…”అంది సంధ్య అంటీ కన్ను గీటుతూ. మల్లి తనే “అవున్రా ….ఫస్ట్ ఎవరికీ చేస్తావు…శోబనం….అబ్బ ..శోబనం అంటూ ఉంటేనే కింద ఊటలు ఊరుతున్నాయి…”అంది మత్తుగా. “నాకు కూడా అలాగే ఉంది అక్క…”అంది తమకంగా తులసి. “మీ వాలకం చూస్తుంటే…ఇక్కడే దుకాణం పెట్టేట్టుగా ఉన్నారు…..”అంది నవ్వుతు హిమ అంటీ. “అదే బెటర్ నే…..మనం ఎంత అలంకరించుకున్న..ఈ పాడు పిల్లాడు అన్ని ఇప్పెస్తాడు కదా ఎలాగు….”అంది కసిగా నా వైపు చూస్తూ సంధ్య అంటీ. “అబ్బ….అల కాదు ..మనం ఒక ప్లాన్ అనుకున్నాము కదా…అదే ఫాలో అవుదాము….ఇంతకీ నీకు ఎవరు కావలి ఫస్ట్…”అంది సీరియస్ గా హిమ అంటీ. ఎం ఆన్సర్ చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు నాకు. ఒకరిని మించి ఒకరు ఉంటారు. “ఎంటమ్మ…ఆలోచిస్తున్నావు…పర్లేదు మేము ఎవరం ఏమి ఫీల్ కాము…నీ మనసులో ఉంది చెప్పు…”అంది సంధ్య అంటీ. “అలా చెప్పమంటే అతను చెప్పలేడు కాని….చీటీలు తీద్దాము…”అంది తులసి. బ్రతికిపోయనురా దేవుడా అనుకోని “that is గుడ్ ఐడియా…”అన్నాను నవ్వుతు. చీటీలు క్షణాల్లో రెడీ అయ్యాయి, టేబుల్ మీద వేసి నన్ను ఒకటి తీయమన్నారు. నేను వొనుకుతున్న చేతులతో ఒకటి తీసాను. గబుక్కున నా చేతిలో నుండి సంధ్య అంటీ చీటీ ని లాక్కొని ఓపెన్ చేసి, నిట్టూర్చింది. అందరం ఆత్రుతగా ఎవరు అన్నటుగా చూసాము. “తు…ల…సి…..”అంది గట్టిగ. తులసి సోఫా లో నుండి ఆనందంతో లేచి వోచి నన్ను గట్టిగ హత్తుకొని లిప్స్ మీద ముద్దు పెట్టింది. సంధ్య అంటీ, హిమ అంటీ ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూసుకొని నవ్వుకున్నారు.
“సరే నువ్వు వెళ్లి రెడీ అయి …8 కల్లా వొచ్చేయి ..మేము కూడా తులసి ని రెడీ చేసి ఉంచుతాము “అంది హిమ అంటీ. నేను వెళ్లి రెడీ అయి , అంటీ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాను. ఎలాంటి అలికిడి లేదు..సోఫాలో కూర్చున్నాను. ఏమయిపోయరబ్బ అనుకుంటూ “అంటీ….”అంటూ పిలిచాను. “ఒయ్…వచ్చేసావా….కూర్చో ….వొస్తున్నాము..” సంధ్య అంటీ బెడ్ రూం లో నుండి అంది. బెడ్ రూం లో ఎం చేస్తున్నారో చూద్దామని అని డోర్ వరకు వెళ్లి నెట్టాను. లోపలనుండి లాక్ చేసి ఉంది. మల్లి వొచ్చి సోఫాలో కూర్చున్నాను. 5 నిమిషాల తర్వాత డోర్ తీస్కొని హిమ అంటీ వొచ్చి నా పక్కన కూర్చుంటూ “ముగ్గుర్ని తట్టుకుంటావా…”అంది నా చేయి మీద చేయి వేసి నొక్కుతూ. “ఏమో అంటీ …నాకు కూడా కొంచెం నెర్వస్ గానే ఉంది..”అన్నాను తన చేతిని నా చేతిలోకి తీస్కుంటూ. “నీకో సీక్రెట్ చెప్తా అది ఫాలో అవ్వు…”అంది. ఏంటి అన్నట్టుగా చూసాను. “foreplay బాగా చేయి…..దానితోనే 80 పెర్సెంట్ అయిపోతుంది మాకు ….అపుడు నీకు కూడా అలసట రాదు…”అంది. సంధ్య అంటీ కూడా బయటకు వొచ్చి “నీ శోబనం… పెళ్లి కూతురు రెడీ….”అంది కన్ను గీటి నవ్వుతు. సంధ్య అంటీ లేస్తూ “సరే వెళ్ళరా ….రూం లోకి ..” అంది నవ్వుతు.
ఇద్దర్ని చూసి నవ్వి, నేను షాపింగ్ నుండి తెచిన కవర్ తీస్కొని వెళ్లి బెడ్ రూం డోర్ తెరచి లోపలికి చూసి stun అయి అలాగే నిల్చుండి పోయాను. బెడ్ పూలతో అలంకరించి, తులసి కొత్త పెళ్లి కూతురులా పట్టు చీర కట్టుకొని ముసుగేసి బెడ్ మీద కూర్చొని ఉంది. సినిమాల్లో శోబనం గది లా అలంకరించారు. లోపలికి అడుగుపెడు పెడుతుంటే నిజమైన శోబనం లా ఫీలింగ్ కలిగింది. మంచం దెగ్గరకు వెళ్లి ముసుగు తీసాను. తను కల్లెగరేస్తూ నవ్వింది. తన పక్కన కూర్చుంటూ “ఇదంతా నీ స్కెచ్ నే కదా ..”అన్నాను. “నీకెలా తెలుసు…”అంది. తన చేయి పట్టుకొని నా చేతిలో పెట్టుకొని “అదంతే ..కొన్ని కొన్ని అలాగే తెలిసిపోతుంటాయి….”అన్నాను మృదువుగా చేతిని నొక్కుతూ. “నచ్చిందా….”అంది నా కళ్ళలోకి చూస్తూ. “అద్బుతా…ఈ రూం అలంకరణ…దాని కంటే నువ్వు పట్టు చీరలో అదరహో…”అన్నాను. తను లేచి వెళ్లి డోర్ లాక్ చేసి వొయ్యారంగా నడుచుకుంటూ నా ముందుకు వోచి నిల్చొని “ఎలా ఉన్నాను…”అంది చేతులు పైకెత్తి మత్తుగా చూస్తూ. పై నుండి కిందకి చూసాను ఒకసారి. బొడ్డు కిందకు చీర.. designer blouse, చేతులు అలా పైకెత్తి నందువల్ల పైట రెండు కొండల మధ్య ప్రవహించే నదిలా ఉంది. “భాషకు అందని…అద్బుత అందానివి నువ్వు…..నీకు పెళ్లి అయి ఒక బాబు ఉన్నాడు అంటే ఎవరు నమ్మరు…”అన్నాను కళ్ళలోకి చూస్తూ. పైట ను తీసి నడుము చుట్టూ చుట్టుకుంది. పైన సల్లు జాకెట్లో నుండి పైకి ఉబికి వొస్తు ఉన్నాయి…ఆ భంగిమ చూడాలంటే రెండు కళ్ళు చాలడంలేదు. నిజంగా తులసి అద్భుతమైన సౌందర్య రాసి. ఏ సినిమా హీరోయిన్ కి తీసిపోనీ అందం…ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే పర్ఫెక్ట్ వుమన్. నడుము పట్టి దెగ్గరకు లాక్కొని వొంగి బొడ్డు మీద ఘాడంగా చుమ్బించాను నడుము ని నలుపుతూ. “స్స్స్స్స్…..”అంటూ నా తల మీద చేయి పెట్టి నొక్కింది. “పిల్లాడివి ఐన….నీకు అన్ని తెలుసు రా….ఆడవాళ్ళని ఎలా పడగోట్టాలో…”అంది మత్తుగా. బొడ్డు ని ముని పంటి తో కొరికాను మెల్లిగా. “స్స్స్…అబ్బ….తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా…ఏదైనా చేయి నన్ను…”అంది తమకంగా. నేను పైటని పట్టి లాగుతుంటే తను గుండ్రంగా తిరిగింది. మొత్తం చీర నా చేతులోకి వొచింది. లో లంగా, blouse లో అద్బుతంగా ఉంది. తరతరాలుగా మగ వాడు ఆడదాని అందానికి ఎందుకు బానిస అవుతున్నాడో తనను చూస్తుంటే అర్ధం అయింది. నీరసంగా నిట్టుర్చాను. ఏమైంది అన్నట్టుగా చూసింది. “నేను ఒక పెద్ద తప్పు చేశాను….”అన్నాను. తను అయోమయంగా “తప్పా….??.”అంది అర్ధం కాక. “పెయింటింగ్ వేయడం నేర్చుకోకపోవడం…”అన్నాను కొంటెగా నవ్వుతు. “నేర్చుకొని ఉంటె ఎం చేసేవాడివి ..”అంది నవ్వుతు.
“ఒక అత్యద్బుతమైన పెయింటింగ్ కాన్వాస్ మీద అవిశ్క్రుతమయ్యెది..”అన్నాను peotic గా. “అబ్బో…పర్లేదు ..నీలో ఒక కవి కూడా ఉన్నాడు…”అంది మెచ్చుకోలుగా. నేను దెగ్గరకు లాక్కొని, తన సల్ల మీద నా పేస్ ని పెట్టి గట్టిగ పట్టుకున్నాను. ఆ సల్ల మెత్తదనానికి మత్తుగా ఉంది, కాసేపు అలాగే ఉండి పోయాను ఏమి మాట్లాడకుండా. “ఓయి…”అంది తల మీద నిమురుతూ. “ఊఉ….”అన్నాను మత్తుగా అలాగే కనులు మూసుకొని. “హాయిగా ఉందా….”అంది తను కూడా మత్తుగా. “చాలా……!!! ” అన్నాను తలని సల్లకేసి గట్టిగ రుద్దుతూ గోముగా. “నీకు ఇష్టం ఐనవి ఎదురుగా ఉన్నాయి కదా ….వాటిని చీకవా….”అంది తమకంగా. నేను తల ఎత్తి తన కళ్ళలోకి చూస్తూ రెండు చేతులను సల్ల మీదకు పోనిచ్చి నొక్కాను మృదువుగా. “మ్మ్మ్మ్…..”అంది కళ్ళలోకి deep గా చూస్తూ. నేను ఒక్కో హుక్ విప్పుతుంటే కసిగా కళ్ళలోకి చూసింది. జాకెట్ ని పక్కకు తప్పించి రెండు సల్ల మీద ముద్దుల వర్షం కురిపించాను. “స్స్స్ …అబ్బ….”అంది తల మీద రుద్దుతూ. చేతులు వెనకకు పోనిచ్చి, బ్రా స్ట్రిప్ లాగాను. ముందు వైపు పంటి తో బ్రా ని పైకి అని చేతులు తెచ్చి, నగ్నంగా ఉన్న సల్ల మీద వేసి రుద్దాను. “స్స్స్…మ్మ్మ్మ్…..”అంది తమకంగా. నేను తల ఎత్తి తనను చూస్తూ “అబ్బ ఏముంటాయి నీ చనుమొనలు… పొడుచుకొని వొచ్చి…”అన్నాను రెండు చనుమొనల మీద ఫింగర్ టిప్స్ తో రాస్తూ. “స్స్స్…తెలుసు ..నీకు చాల ఇష్టం అని “అంది తలని సల్ల మీద నొక్కుకుంటూ. నేను నాలుకని షార్ప్ గా చేసి రెండు సల్ల చనుమొనలని ఒకటి తర్వాత ఒకటి రుద్దాను. కుడి వైపు ఉన్న చనుమొన చుట్టూ ఉండే విశాలమైన ఎర్రటి వలయంలో గట్టిగ రుద్దాను నాలుకని తమకంగా. ఆ రుద్దుడికి తన చనుమొనలు షార్ప్ అవుతున్నాయి. “స్స్స్…అబ్బ….చంపేస్తున్నావు రా…ఇన్ని విద్యలు నీకు ఎవరు నేర్పారు రా…”అంది మత్తుగా. చన్ను ని నోట్లోకి తీస్కొని పీల్చి చప్పరించాను చాక్లెట్ లా. “స్స్స్….. ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావు రా…”అంది బొంగురు గొంతుతో. రెండో చనుమొనని మృదువుగా నలుపుతూ, మొదటిదాని మీద దాడి ఉదృతం చేశాను నోటితో. “స్స్స్..అబ్బ….నా పాలతో పాటు, చిన్నప్పటినుండి తాగిన ఉగ్గు పాలని కూడా పిల్చేస్తున్నావు రా….” అంది జుట్టు ని పట్టి పిసుకుతూ. గట్టిగ వీపు చుట్టూ చేతులు వేసి ముఖాన్ని గట్టిగ రుద్దాను సల్లకేసి. “స్స్స్..అమ్మ…..స్స్……తట్టుకోలేకపోతున్నాను రా…..ఏదైనా చేయి…నీ ఇష్టం ఈ రోజు…..ఎలా కావాలంటే అలా వాడుకో…ఆడుకో….దున్నేసుకో….”అంది కసేక్కిపోతు. చేతులని కిందకి పోనిచి లంగాని లేపి రెండు పిర్రలు పట్టాను కసిగా. “స్స్స్…..అబ్బ..అలాగే నలుపు….సమ్మగా ఉంది…”అంది తలని సల్ల కేసి ఇంకా గట్టిగ అదుముకుంటూ. పిర్రలు గట్టిగ పిసుకుతూ సల్ల మీద తలని గట్టిగ రాస్తూ ఉంటె తానూ మూలుగుతూ ఉంది. సిగ్గు కి ఉన్న చివరి ముడి లంగా బొందు ని లాగేసాను. జాకెట్, బ్రా ని తను తీసేసింది. నేను కూడా నిల్చొని డ్రెస్ విప్పి బ్రీఫ్ మీద నిల్చున్నాను. నా బాడీ ని తమకంగా చూస్తూ చేతిని నా బ్రీఫ్ మీద వేసి నొక్కుతూ “స్స్….సరిగా మీసాలు కూడా మొలవలేదు మూతి మీద కాని…ఎం పెంచావు రా దీన్ని….”అంది మత్తుగా. నేను తట్టుకోలేక లాక్కొని పిర్రలు పిసుకుతూ తన పెదాలని నా పెదాలతో ముసేసాను. తను చేతిని బ్రీఫ్ లోకి పోనిచి మడ్డని పట్టుకుంది. నేను పెదాలు జుర్రుతుంటే, తను మడ్డని గట్టిగ పట్టి పిసుకుతుంది. ఆ పిసుకుడికి నాది ఫుల్గా లేచింది. తను తట్టుకోలేక నా పెదాలను విడిపించుకొని వోగార్స్తూ “అబ్బ..స్స్స్స్…..నమిలేస్తావా ఏంటి నా పెదాలను…”అని మత్తుగా అంటూ బ్రీఫ్ లో నుండి మడ్డని బయటకు లాగి మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని మత్తుగా నా కళ్ళలోకి చూస్తూ నాలుకని బయటకు తీసి మడ్డ మీద రాసింది. “స్స్స్స్…అబ్బ…”అన్నాను తన తల మీద చేయి పెట్టి. అలాగే కళ్ళలోకి చూస్తూ మడ్డ ని నోట్లో పెట్టుకొని tip ని పిలిచింది గట్టిగ. నేను తన తల మీద చేతులు బిగించి “స్స్స్….సమ్మగా ఉంది…..”అన్నాను కసిగా తన కళ్ళలోకి చూస్తూ. కనులు మూతలు పడుతుంటే మొత్తం మొడ్దని నోట్కోకి లాక్కొని gattiga చీకింది. ఆ చికుడికి నా ప్రాణాలు ఎవరో తోడేస్తున్నట్టుగా అనిపించింది. మడ్డని ఇష్టం వోచినట్టు పూనకం వొచ్చిన దానిల చీకి చీకి వోగార్స్తూ ఆగి,
నోట్లో నుండి బయటకు తీసి “దవడలు నొప్పులు పెడుతున్నాయి రా …దీన్ని చీకలేక ….”అంది మత్తుగా చెంపకి పెట్టుకుంటూ. నేను అలాగే తనని లేపి పెదాలను నా నోట్లోకి తీస్కొని చీకి నాలుకని నోట్లోకి దూర్చి తిప్పి ” తగ్గిందా దవడల నొప్పి…”అన్నాను. “మ్మ్మ్మ్…..”అంది. తనను బెడ్ మీద పడుకో బెట్టి, పక్కన కూర్చొని చూపుడు వేలుని నుదిటి పైనుండి మెల్లిగా గా కిందకు తెస్తూ, ముక్కుమీద నుండి, పెదాల మీదనుండి కిందకు తిస్కేల్టు, రెండు కొండల మధ్య లోయగుండా, సుడులు తిరిగే నాబి లోతుని కొలిచి, మెల్లిగా కింది వైపు వెళ్తుంటే చప్పున వేలుని పట్టుకొని తన నోట్లో పెట్టుకొని చికింది మత్తుగా. నేను పక్కన పడుకొని నా వైపు కు తిప్పుకొని ఆబగా తన ఒక చన్ను ని నోట్లో కుక్కుకొని చికాను పిర్రలు రాస్తూ. “స్స్స్…మెల్లిగా….”అంటూ చిన్న పిల్లాడికి పాలు పట్టినట్టుగా పడుతుంది నాకు. రెండు సల్లు ఫుల్గా చీకి ఆపాను. ఏంటి అన్నట్టుగా చూసింది. నేను బెడ్ దిగి రూం లోకి వొస్తున్నపుడు తెచిన కవర్ విప్పి తేనే సీసాను బయటకు తీసాను. “అది ఎందుకు ….”అంది. బెడ్ మీద కూర్చొని సీస మూతని విప్పి బొడ్డులో కొంచెం వొంపాను. “ఎయి…ఏంటది…ఎం చేస్తున్నావు……”అంది తనకు అర్ధం కాక. నేను బాటిల్ పక్కన పెట్టి బొడ్డు దెగ్గరకు జరికి నాలుకతో బొడ్డులో పడిన తేనే లో కస్సున కుచి నాలుకని నోట్లోకి తీస్కొని చప్పరించాను. “హ్మ్మం….అద్బుతం….”అన్నాను మత్తుగా. “ఛి …సంధ్యక్క అపుడే అనుమానపడింది….నువ్వు ఏదో ప్లాన్ చేస్కొని తెచ్చావు అని…”అంది మత్తుగా. “తేనే ఇంత రుచిగా ఉంటుంది అని ఇపుడే తెలిసింది…”అన్నాను కసేక్కిపోతు. తను కొంచెం లేచి నా తలను పట్టుకొని వొంచి పెదాలను చీకి “హ్మ్మం అవును రా…”అంది మత్తుగా. ఇంకా నాకు తిక్క రేగిపోతుంటే నడుము ని రెండు వైపులా చేతులతో పట్టి బొడ్డులో ఉన్న తేనే ని జుర్రుకోసాగాను. తను వేర్రేక్కిపోతు “స్స్స్..అబ్బ…..ఏదేదో చేసి చంపేస్తున్నావు రా….”అంది జుట్టుని పట్టి నలుపుతూ. బాగా బొడ్డు ని కొరికి కొరికి పైకి లేచాను. మల్లి తేనే బాటిల్ తీస్కున్నాను చేతిలోకి. “మల్లి నా…”అంది మత్తుగా. నేను చిలిపిగా చూస్తూ, బాటిల్ మూత తీసి కిందకు తిస్కేల్లి పువ్వు మీద వొంపాను బాటిల్ ని. “ఒయీఈఈఇ…..ఎం చేస్తున్నావు…..అబ్బ….చంపేస్తావా ఏంటి ఈ రోజు…..రాత్రి ది సరిపోలేదా..”అంటూ మెలికలు తిరిగింది ధారగా పువ్వులో పడుతుంటే తేనే. బాటిల్ పక్కన పట్టి తన కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ తన తొడల మధ్యకు చేరుకుంటుంటే తను తొడలు విప్పింది తెరుచుకున్న పుస్తకంలా.
రెండు తొడలు పట్టి తన తొడల మధ్య పడుకొని తొడలు ముద్దాడాను. “స్స్స్…అబ్బ….”అంది. తొడలు కొరుకుతూ ఉంటె మెల్లిగా నా నాలుక నా ప్రమేయం లేకుండా పువ్వు వైపు దారి తీసింది. తర్వాత జరగబోయే దాన్ని తలచుకుంటూ అనుకుంటాను మొత్తని విపరీతంగా కదుపుతుంది. నేను తొడలు నొక్కి పట్టి, పువ్వులో నుండి జాలు వారుతున్న తేనెని నాలుకతో రాసి, పువ్వు చుట్టూ నాలుకని తిప్పాను. చుట్టూ ఉన్న తేనే అంత నా నాలుకకి అంటుకుంటే చప్పున నోట్లోకి తీస్కొని సౌండ్ వోచేట్టుగా పిల్చేసాను. నాలుకని వెడల్పు చేసి పువ్వు మీద ఉన్న తేనే మీద రాసాను మొత్తం. “అబ్బ…..స్స్స్…….చంపేస్తున్నావు……రాత్రి నుండి….ఈ సుఖాన్ని నేను తట్టుకోలేను రా..”అంది మొత్తని ఎగరేస్తూ బెడ్ షీట్ నలిపేస్తూ.
నేను నాలుకని షార్ప్ చేసి పువ్వు చిలికలో ఉబికి ఉన్న తేనే మీద పైకి కిందకి రాసాను. రసం, తేనే పాలు నీళ్ళ లాగ కలసి పోయి ఒక కొత్త రకం రుచి వొచింది. నాలుకని చప్పరించి “హ్మ్మం….10 బీర్లు తాగిన కూడా ఇంత కిక్ రాదు….. “అంటూ పక్కన ఉన్న తేనే బాటిల్ తీస్కొని పువ్వు కింద నాలుకని పెట్టి , పై నుండి తేనే ను ధారగా పడేట్టుగా వొంపాను.
తేనే పువ్వు మీద పడి చుక్కలు చుక్కలు గ నా నోట్లో పడుతుంది. తను తట్టుకోలేక బెడ్ షీట్ నలిపెస్తుంది మూలుగుతూ. బాటిల్ పక్కన పెట్టి, పువ్వు మీద నాలుకతో దాడి ప్రారంబించాను తట్టుకోలేక నేను కూడా. ఇష్టం వోచినట్టుగా కొరుకుతూ, చికుతూ, దూర్చి దూర్చి తిప్పాను. తను ఒక విదమైన ట్రాన్స్ లో ఉంది పిచ్చిగా ములుగుతుంది. ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక పువ్వు లో నుండి రసాలు వొదిలింది. తేనెతో కలిసి పోయిన ఆ రసాన్ని మొత్తం నాలుకతో జుర్రేసాను. తను నా తల మీద చేతితో పాముతూ రిలాక్స్ అయింది. “స్స్స్స్…అబ్బ….చుక్కలు చూపించావు రా…..నిన్ను వొదిలి రెండు రోజుల తర్వాత వెళ్లి పోవాలంటే ఏడుపొస్తుంది రా…”అంది గద్గదమైన స్వరంతో. నేను కింద నుండి పైకి వొచి తన పక్కన పడుకొని పైన పడుకో పెట్టుకొని పిర్రలు పిసుకుతూ “ఉండిపో ఇక్కడే..” అన్నాను మత్తుగా, మడ్డని పువ్వు కేసి నొక్కుతూ. “స్స్….నాకు అలాగే ఉంది…ఎం చేస్తాము వెళ్లక తప్పదు కదా…”అంది నిట్టుర్చుతూ. అలాగే కింద పడేసి పైకి ఎక్కుతూ, రెండు సల్లు పట్టి నొక్కుతూ “నీలో ఎం మహత్తు ఉందొ …వొదలాలని అన్పించడంలేదు ….”అన్నాను. తన చేతి ని ఇద్దరి మధ్యకి పోనిచి మడ్డని పట్టుకొని పువ్వు మీద రాస్కుంటూ “దీన్ని నాకిచేయి తిస్కేల్లిపోతాను….”అంది మత్తుగా. “దాని తో పాటు నన్ను కూడా తిస్కేల్లు..”అన్నాను కసేక్కిపోతు.
“అంత కంటేనా….నువ్వు వోస్తానంటే ..మా ఆయనకు ఏదో ఒకటి చెప్పి మా ఇంట్లోనే ఉంచుకుంటాను….”అంది మత్తుగా. “ఉంచుకొని ఎం చేస్కున్టావు….
“అన్నాను పువ్వు మీద మడ్డని తోస్తూ. నా చెవి దెగ్గరకు తన నోరుని తెచ్చి “నీ మడ్డతో రోజు నా పువ్వు మదమంత దిమ్పుకుంటాను…”అంది గుసగుసగా వొనుకుతున్న గొంతుతో. “ఇపుడే దిమ్పుతా నీ పూకు మదమంత…..”అంటూ కస్సున కుచాను పువ్వులోకి మడ్డని. “స్స్స్…..అబ్బ…ఎం కుచావు రా…సమ్మగా ఉంది….”అంది రెండు పిర్రలు పట్టి పిసుకుతూ పువ్వు కేసి నొక్కుకుంటూ. నేను చేతుల మీద లేచి కళ్ళలోకి కసిగా చూస్తూ నడుము ని ఫోర్సు గ పువ్వు వైపు నెట్టాను. మడ్డ మొత్తం కస్సున పువ్వులోకి దిగింది.
“స్స్స్…అమ్మ….ఎం …దిమ్పావు రా……”అంది తమకంగా. ఇంకా నేను ఆగలేక రెండు సల్లు పట్టి దేన్గడం స్టార్ట్ చేశాను. తను కసేక్కి పోతూ “స్స్…..అమ్మ….మెల్లిగా…..పగలకొడతావ ఏంటి…..అమ్మో…..ఫస్ట్ చీటీ లో నా పేరు రావడమే తప్పయింది…..హ..హ…హ….అలాగే…అలాగే….హమ్మ…..పిచేక్కిపోతుంది…స్స్స్..అమ్మ……”అంటూ అరుస్తుంది. ఆ అరుపులకి నాకు ఇంకా కసేక్కిపోయి, ఆపకుండా దంచుతున్నాను పువ్వు ని. ఆ సుఖాన్ని తట్టుకోలేక ఇష్టం వోచినట్టుగా ఎదురోత్తులు ఇస్తుంది. “అమ్మ….ఆపు…నీ కింద ఉంటె ఇలాగె కోడతావు ఇష్టం వోచినట్టుగా….నేను పైకి వొస్త ఉండు అంటూ ఒక తోపు తోసి పై కెక్కింది. ఆబగా మొడ్దని పట్టుకొని పువ్వులో దిగేసుకొని నా chest మీద చేతులు వొత్తి పట్టి నడుముని ఇష్టం వొచ్చినట్టుగా నా మడ్డ కేసి కొడుతుంటే స్వర్గం కనిపించి ఒక పద్దతి పాడు లేకుండా ఉగుతున్న సల్లని దొరక పిచుకొని ఇష్టం వోచినట్టుగా చికుతున్నాను. తను కొట్టి కొట్టి ఆయాసపడుతూ మీద పడిపోయి తన రసంతో న మడ్డకి అభిషేకం చేసింది. నేను కూడా పిర్రలు వొత్తి పట్టి ఫోర్సు గ తన పువ్వులో రసాన్ని విడిచాను.

TOP తెలుగు వంద బూతు సెక్స్ కథలు 

The post సీస మూతని విప్పి బొడ్డులో కొంచెం వొంపాను appeared first on Hindi Sex Stories.

Categories